Skip to main content

UniYH-dagarna

Åbo Akademis och Yrkeshögskolan Novias studieevenemang

Hösten 2023 - för treor

Åbo 10.11.2023Vasa 17.11.2023

Våren 2024 - för tvåor

Åbo 8.3.2024

Åbo Akademi Academill campus
Åbo Akademi student event
Novia Allegro campus
Åbo Akademi and Novia logos
Novia student life
Åbo Akademi huvudbyggnad
Åbo Akademi students at campus

#åakärlek #mittnovia #uniyh