Skip to main content

UniYH-dagarna

Åbo Akademis och Yrkeshögskolan Novias studieevenemang

Våren 2024 - för tvåor

Åbo 08.03.2024

Hösten 2024 - för treor

UniYH-dagen i Åbo, fredag 1.11.2024 kl. 10–14

UniYH-dagen i Vasa, fredag 15.11.2024 kl. 10–14

Åbo Akademi Academill campus
Åbo Akademi student event
Novia Allegro campus
Åbo Akademi and Novia logos
Novia student life
Åbo Akademi huvudbyggnad
Åbo Akademi students at campus

#åakärlek #mittnovia #uniyh