Skip to main content

För studiehandledare

UniYH-dagarna hösten 2022

I samband med UniYH-dagarna ordnas också infotillfälle samt lunch för de studiehandledare och lärare som deltar i dagarna.

UniYH-dagen i Åbo ordnas 11.11.2022 kl. 10.00–14.00, med studiehandledarinfo kl. 10.30–12.00 och lunch därefter.

UniYH-dagen i Vasa ordnas 18.11.2022 kl. 10.00–14.00, med studiehandledarinfo kl. 10.30–12.00 och lunch därefter. Anmälan för studiehandledare och lärare är öppen.

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia bekostar skolornas busstransporter till och från UniYH-dagen som vanligt, så att vardera högskolan faktureras för 50 % av kostnaden.

Material

Hösten 2022

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH-dagarna i Åbo och Vasa 11.11 och 18.11.2022 [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH-dagarna i Åbo och Vasa 11.11 och 18.11.2022 [pdf]

Våren 2022

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH för tvåor 22.04.2022 [pdf] + Arbetsforums presentation [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH för tvåor 22.04.2022 [pdf]

Hösten 2021

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH i november 2021 [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH i november 2021 [pdf]

Mer information kommer snart.