Skip to main content

För studiehandledare

UniYH-dagarna våren 2023

I samband med UniYH-dagarna ordnas också infotillfälle samt lunch för de studiehandledare och lärare som deltar i dagarna.

UniYH-dagen för tvåor ordnas 10.3.2023 kl. 10.00–14.00, med studiehandledarinfo kl. 10.30–12.00 och lunch därefter. Anmälan har öppnats och deadline för anmälan är torsdag 23.2. Anmälan och program finns på sidan UniYH för tvåor.

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia bekostar skolornas busstransporter till och från UniYH-dagen som vanligt, så att vardera högskolan faktureras för 50 % av kostnaden.

Material

Hösten 2022

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH-dagarna i Åbo och Vasa 11.11 och 18.11.2022 [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH-dagarna i Åbo och Vasa 11.11 och 18.11.2022 [pdf]

Våren 2022

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH för tvåor 22.04.2022 [pdf] + Arbetsforums presentation [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH för tvåor 22.04.2022 [pdf]

Hösten 2021

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH i november 2021 [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH i november 2021 [pdf]