Skip to main content

För studiehandledare

UniYH-dagarna läsåret 2023-24

I samband med UniYH-dagarna ordnas också infotillfälle samt lunch för de studiehandledare och lärare som deltar i dagarna.

Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia bekostar skolornas busstransporter till och från UniYH-dagen som vanligt, så att vardera högskolan faktureras för 50 % av kostnaden.

UniYH-dagen i Åbo 10.11.2023

UniYH-dagen för treor ordnas i Åbo 10.11.2023 kl. 10.00–14.00, med studiehandledarlunch kl. 11.30–12.30 och studiehandledarinfo kl. 12.30–13.45.

Studiehandledarinfon ordnas på eftermiddagen på grund av att studiehandledarinfon under det finskspråkiga studentrekryteringsevenemanget Hakijan päivä ordnas på förmiddagen.

Anmäl dig till UniYH-dagen i Åbo som studiehandledare här

UniYH-dagen i Vasa 17.11.2023

UniYH-dagen för treor ordnas i Vasa 17.11.2023 kl. 10.00–14.20, med studiehandledarinfo kl. 10.30–12.00 och lunch därefter.

Anmäl dig till UniYH-dagen i Vasa som studiehandledare här

UniYH-dagen för tvåor i Åbo 08.03.2024

UniYH-dagen för tvåor ordnas i Åbo 08.03.2024. Mer information kommer i ett senare skede.

Material

Hösten 2023

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH-dagarna 10.11.2023 och 17.11.2023 [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH-dagarna 10.11.2023 och 17.11.2023 [allmän presentation, pdf] [presentation, pdf]

Våren 2023

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH för tvåor 10.03.2023 [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH för tvåor 10.03.2023 [pdf]

Hösten 2022

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH-dagarna i Åbo och Vasa 11.11 och 18.11.2022 [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH-dagarna i Åbo och Vasa 11.11 och 18.11.2022 [pdf]

Våren 2022

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH för tvåor 22.04.2022 [pdf] + Arbetsforums presentation [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH för tvåor 22.04.2022 [pdf]

Hösten 2021

Åbo Akademis presentation för studiehandledare på UniYH i november 2021 [pdf]

Yrkeshögskolan Novias presentation för studiehandledare på UniYH i november 2021 [pdf]