Skip to main content

UniYH-dagen i Åbo 10.11.2023

Anmälningsblankett för studerande

Deadline för anmälan var torsdag 26.10.2023.

Öppna programbladet [PDF]

Om du missade anmälan, ta kontakt med studiebesok@abo.fi.